Site-ul www.hotelmareaneagra.ro este proprietatea SC ROSIANRA SINTOUR SRL şi este protejat prin legislaţia românească şi internaţională a drepturilor de autor. Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora.

SC ROSIANRA SINTOUR SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe site-ul www.hotelmareaneagra.ro şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei S.C. ROSIANRA SINTOUR SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

Dreptul de a crea o legătură web – link – către www.hotelmareaneagra.ro este limitat, neexclusiv şi revocabil, şi este acordat atât timp cât nu aduce neajunsuri de orice fel pentru SC ROSIANRA SINTOUR SRL sau oricăruia dintre partenerii noştri, numai după obţinerea în scris sau prin email a acordului nostru.

Drepturi de autor:

Acest site este administrat de SC ROSIANRA SINTOUR SRL. Întregul conţinut al paginii este protejat prin legislaţia românească şi internaţională a drepturilor de autor. Proprietarul drepturilor de autor este SC ROSIANRA SINTOUR SRL.. Aveţi permisiunea de a tipări sau descărca elemente web (imagini, texte, grafice, simboluri, scripturi, programe şi alte date) din diferite zone ale paginii doar pentru utilizare proprie, non-comercială. Folosirea fără acordul SC ROSIANRA SINTOUR SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Politica de utilizare a site-ului:

Prin accesarea şi utilizarea acestei pagini, vă asumaţi riscul şi responsabilitatea totală pentru utilizarea ei şi a Internetului. Vizitarea paginii implică acceptarea acestor termeni şi condiţii. SC ROSIANRA SINTOUR SRL nu garantează că pagina va funcţiona neîntrerupt sau fără erori sau că defectele din pagină vor fi corectate. Ofertele prezentate pe site au caracter informativ, nici una din informaţiile ori datele prezentate nu creează obligaţii în sarcina companiei. Rezervările făcute prin intermediul site-ului vor fi verificate iar în cazul în care considerăm că datele sunt corecte şi reale vă vom contacta pentru confirmare.

Confidenţialitate asupra datelor personale:

SC ROSIANRA SINTOUR SRL se angajează să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor clienţilor şi se angajează să nu transmită datele personale ale acestora catre terţi. Datele solicitate pe acest site sunt cele legate de procesul de ofertare sau contractare, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, domiciliul şi adresa de email. Prin completarea şi trimiterea formularului de contact/ofertă/rezervare de pe site, sunteţi de acord că numele şi datele dvs. personale să intre în baza de date a SC ROSIANRA SINTOUR SRL, care îşi rezervă dreptul de a prelucra, publica, utiliza pentru acţiuni de reclamă, marketing şi publicitate informaţiile mai sus menţionate, fără alte obligaţii şi plăti ulterioare faţă de persoana dvs.

Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactaţi.

SC ROSIANRA SINTOUR SRL
Date fiscale: 

RO34386349 – J29/565/2015
Adresa: Sinaia, jud. Prahova, Bd. Ferdinand n.82

 

REGULAMENT GIVEAWAY


1. Organizatorul concursului
Organizatorul giveaway-ului este SC ROSIANRA SINTOUR SRL, cu sediul în Sinaia, jud.
Prahova, Bd. Ferdinand nr.82, cod poștal 106100, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J29/565/2015, având Cod Unic de Înregistrare RO34386349.
2. Prevederi generale
2.1. Regulamentul oficial al Giveaway-ului va fi disponibil în mod gratuit pe website-ul
organizatorului: https://hotelmareaneagra.ro/.
2.2. Prin participarea la Giveaway, participanții confirmă că înțeleg și că sunt de acord cu
prevederile Regulamentului, în integralitatea sa.
2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și
de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Giveaway-ului, dar nu înainte de a anunța
Participantii prin afișarea pe pagina de Facebook a acestuia
https://www.facebook.com/restaurantmareaneagrasinaia?locale=ro_RO.
3. Durata campaniei și aria de desfășurare
3.1. Perioada în care se va desfășura campania tip GIVEAWAY este 07/02/2024 –
13/02/2024.
3.2. Campania se desfășoară pe pagina de Facebook aferentă organizatorului:
https://www.facebook.com/restaurantmareaneagrasinaia?locale=ro_RO.
4. Eligibilitate
4.1. Giveaway-ul se adresează persoanelor fizice, cu domiciliul stabil în România, care au
vârsta minimă de 18 ani și dețin un cont de Facebook. De asemenea, la giveaway pot
participa doar persoane de pe teritoriul României, care au disponibilitatea și posibilitatea de
a se deplasa în Sinaia pentru revendicarea premiului. Menționăm că premiul nu poate fi
trimis prin curier.
4.2. Nu pot participa la Giveaway: a) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații
Organizatorului; b) Administratorii, reprezentanții și/sau angajații oricărei societăți care se
află în relație contractuală cu Organizatorul care pot influența în mod direct sau indirect
giveaway-ul; c) Rudele de gradul I ale celor enumerați la literele a) și b) de mai sus.
4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care are o conduită
contrară principiilor care stau la baza acestui giveaway, sau care adaugă comentarii pe
pagina de Instagram & Facebook a Organizatorului având conținut malițios, calomniator,
obscen, pornografic, vulgar, defăimător, rasist sau xenofob, care instigă la discriminare pe
bază de rasă, origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, ori care instigă
la o conduită ilegală.
5. Desfășurarea concursului
5.1. Pentru a se înscrie la giveaway, participanții trebuie să dea follow paginii de Facebook a
Organizatorului (https://www.facebook.com/restaurantmareaneagrasinaia?locale=ro_RO), să
dea share postării care promovează concursul și să lase un comentariu în care etichetează
o persoană, în intervalul de timp menționat în articolul 3.1.
Nu vor fi luate în considerare comentariile multiple, chiar dacă persoanele etichetate
sunt diferite.
5.2. Concursul se desfășoară exclusiv pe pagina de Facebook, iar comentariile și
etichetările de pe Instagram sau din orice altă sursă nu vor fi luate în considerare.
6. Desemnarea câștigătorului
6.1.Câștigătorul premiului vor fi ales prin tragere la sorți, folosind o platformă terță, și anunțat
în cursul zilei de 14 februarie 2024, pe pagina de Facebook a organizatorului, printr-o
postare.
6.2.Obligația de a trimite un mesaj privat, în termen de 3 zile, pe pagina de Facebook a
Organizatorului pentru a i se transmite modul în care poate intra în posesia premiului revine
exclusiv câștigătorului. Acesta trebuie să ofere datele corecte de identificare pentru a
putea stabilii detalii ulterioare legate de revendicarea premiului.
6.3. În cazul în care câștigătorul nu trimite un mesaj după cele 3 zile, extragerea se va
reface și premiul va fi oferit altei persoane.
7. Premiul giveaway-ului
7.1. Premiul constă în:
● O noapte de cazare plus o cină romantică pentru 2 persoane, la Hotel Marea Neagră
Sinaia (Calea Codrului, nr. 8, Sinaia, Jud. Prahova).
Data cazării va fi stabilită împreună cu Organizatorul giveaway-ului. Aceasta trebuie să
îndeplinească simultan următoarele condiții:
● data cazării să fie aleasă în perioada disponibilă, cu termen limită de 31 mai 2024;
● noaptea de cazare va fi rezervată doar în intervalul de duminică până joi (excluse
zilele de vineri și sâmbătă).
● noaptea de cazare oferită nu poate fi stabilită în timpul sejurului de Paște (3-7
mai 2024).
.
7.2. Câștigătorul Giveaway-ului nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a
premiului sau de a solicita schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii.
7.3. În cazul anulării rezervării de către câștigător, aceasta are datoria de a înștiința
Organizatorul și de a ține cont de faptul că nu se pot realiza reprogramări.
În cazul anulării rezervării de către Organizator, acesta își asumă responsabilitatea de a
înștiința câștigătorul și de a-i oferi posibilitatea de a-și revendica premiul într-o altă dată,
stabilită de comun acord.
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal
8.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Participanților se va desfășura în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter
personal, în special cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 2016/679
(„GDPR”).
8.2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către Organizator este derularea
Giveaway-ului, incluzând toate etapele necesare desfășurării acestuia (înscriere, participare,
acordare premiu etc.), iar prelucrarea va fi limitată strict la datele ce sunt necesare validării
acestor etape.
8.3. Temeiul prelucrării este reprezentat de (i) consimțământul exprimat de Participant prin
acceptarea Regulamentului împreună cu înscrierea la Giveaway și (ii) obligațiile legale ale
Organizatorului în ceea ce privește acordarea Premiului și impozitarea valorii acestuia, dacă
este cazul.
8.4. Persoanele vizate de prezenta prelucrare sunt persoanele fizice care se înscriu la
Giveaway potrivit Regulamentului, indiferent dacă se dovedește ulterior că acestea nu
îndeplineau condițiile pentru a fi considerate Participanți potrivit Regulamentului.
8.5. Categoriile de date cu caracter personal ce vor fi prelucrate în vederea acordării
premiului, includ numele și prenumele Participantului declarat câștigător, precum și numărul
de telefon sau adresa de domiciliu/rezidență, atunci când acestea din urmă sunt solicitate în
scopul validării participării și completării informațiilor de expediere ale premiului.
8.6. În ceea ce privește transferul datelor cu caracter personal, toate datele cu caracter
personal colectate și prelucrate de către Organizator în cadrul și scopul Giveaway-ului nu
vor fi transferate către vreun partener contractual al Organizatorului sau către alte entități
terțe.
8.7. Durata activităților de prelucrare va fi reprezentată de (i) perioada desfășurării
Giveaway-ului în ceea ce privește toți Participanții, și (ii) perioada necesară acordării
Premiului, doar cu privire la Participantul desemnat câștigător. După îndeplinirea scopurilor
prelucrării, Organizatorul va proceda la ștergerea și distrugerea datelor cu caracter personal
colectate în scopul Giveaway-ului, cu excepția celor cu privire la care există o obligație
legală de păstrare.
8.8. Drepturile Participanților, în contextul activităților de prelucrare efectuate de către
Organizator, sunt cele prevăzute în GDPR, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces,
dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP.
8.9. Persoana de contact a Organizatorului, desemnată cu oferirea detaliilor legate de modul
de exercitare a drepturilor mai sus menționate, precum și a oricăror alte informații privind
activitățile de prelucrare pe care le efectuează Organizatorul în contextul Giveaway-ului va
putea fi contactată la adresa de email: office@hotelmareagra.ro.
9. Litigii
9.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei
desemnate de către Organizator este definitivă.
9.2. Prin participarea la acest Giveaway, participanții sunt de acord să respecte și să se
conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe
cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de
instanțele judecătorești din Prahova.
10. Diverse
10.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea Giveaway-ului se vor putea trimite la
adresa Organizatorului menționată în articolul 1 în maximum o săptămână de la
încheierea campaniei. Reclamațiile trebuie să justifice lezarea participantului și modalitatea
în care i-au fost încălcate drepturile. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în
considerare nicio contestație.
10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de
fraudă a Giveaway-ului, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta
imaginea organizatorului sau costurile acestei campanii.

ro_RO